A+ A A-

SC EKTRA STUDIO angajează arhitect cu drept de semnătură. Aşteptăm CV-rile şi eventualele întrebări pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Read more...
Birou de proiectare cu sediul în Cluj-Napoca caută în vederea angajării
 
ARHITECT / STUDENT ARHITECT
 
Cerințe obligatorii:
• absolvent sau student al unei facultăți de arhitecturăsi urbanism
• cunoaștere medie a programului ArchiCAD
• capacitate de a lucra cu termene limită
• capacitate de lucru atât singur, cât și în echipă
• seriozitate, organizare și eficiență
 
Constituie avantaj:
• cunoașterea diferitelor programe de randare
• abilități în luarea de decizii
• abilități de comunicare și conlucrare cu beneficiari și alți colaboratori
• cunoașterea legislației și normelor tehnice și juridice necesare procesului de proiectare
• experiență în domeniile arhitectură și/sau urbanism
 
Responsabilități:
• realizarea unor proiecte de arhitectură în diferite faze: concept, întocmirea
de documentații tehnice (CU, DTAC, PTh, DE), planșe de prezentare a proiectului
• urmărirea procesului de obținere a avizelor necesare unui proiect de arhitectură sau urbanism
 
Beneficii:
• dezvoltare profesională într-un mediu tânăr și pasionat
• salariu motivant
• program flexibil
 
Informatii suplimentare se pot solicita telefonic la numarul 0740707198.
Read more...

SC INTER PROIECT SRL angajează arhitect stagiar.

Cerinţe:

• absolvent al studiilor de arhitectură;

• cunoaşterea programelor CAD, în special AutoCAD;

• disponibilitate de a lucra în special la proiecte de urbanism;

• să fie organizat, responsabil, creativ şi motivat.

Oferim posibilitatea de a efectua stagiul în cadrul unei echipe cu experienţă în domeniu,

într-un mediu de lucru plăcut, cu program flexibil.

Aşteptăm CV-rile şi eventualele întrebări pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Read more...

Studio LUKROTHECA dorește să își mărească echipa. Suntem în căutarea unei persoane creative, punctuale, ordonate, cu cunoștințe avansate în utilizarea programului ArchiCAD, dornică de formare și perfecționare profesională. Cunoașterea programului AutoCAD reprezintă un avantaj.

Oferim: posibilitatea efectuării stagiului, desfășurarea activității în cadrul unui mediu plăcut, șansa de a lucra într-o echipă cu experiență și implementarea proiectelor complexe.

Pentru mai multe informații contactează-ne:

- telefon 0740876037

- e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

Read more...

COMUNICAT PRIVIND REZULTATELE JURIZĂRII

CONCURSULUI INTERNAȚIONAL DE SOLUȚII „REABILITAREA PEISAGERĂ ȘI REACTIVAREA PARCULUI FEROVIAR CLUJ NAPOCA”

 

În perioada 26 - 28 mai 2018 a avut loc jurizarea proiectelor înscrise la concursul internațional de soluții de arhitectură „Reabilitarea peisageră și reactivarea Parcului Feroviar Cluj Napoca”, competiție lansată oficial pe data de 4 aprilie 2018, organizată de Ordinul Arhitecților din România (OAR), promotor Municipiul Cluj-Napoca.

 

Marți, 29 mai 2018, ora 11:00, Casa de Cultură a Studenților Cluj-Napoca a găzduit în Sala Europa conferința de presă pentru anunțarea câștigătorilor.

 

Extras din Raportul Juriului

Declarația juriului

Din nou împreună, Ordinul Arhitecților din România și Primăria Municipiului Cluj-Napoca și-au unit eforturile pentru organizarea unui concurs menit să soluționeze una din problemele urbane importante ale orașului.

Provocarea a constat în atragerea unor concurenți interesați de tematica acestui concurs „REVITALIZAREA ȘI ACTIVAREA „PARCULUI FEROVIARILOR"” și în organizarea unei competiții cu o abordare integrată.

Organizarea unui concurs de soluții constituie punctul de plecare pentru revitalizarea unui spațiu urban, revitalizare care se dorește legată intrinsec de necesitățile și așteptările cetățenilor orașului.

Juriul și-a propus să selecteze și să ierarhizeze proiectele în funcție de calitatea și fezabilitatea propunerilor.

Jurizarea s-a bazat pe transparență și rigoare și a beneficiat de împărtășirea și de compararea punctelor de vedere generate de experiența și pregătirea profesională a membrilor juriului. Faptul că membrii juriului aparțin unor generații, naționalități, specialități și școli de gândire diferite a fost de natură să asigure o abordare complexă și integrată a procesului de jurizare.

În final am dori să adăugăm faptul că juriul apreciază atât deschiderea administrației publice locale pentru alegerea concursurilor de soluții în domeniul urbanismului, peisagisticii și al arhitecturii, cât și excelenta colaborare între OAR și Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

 

Concluzii finale și recomandări

Proiectului cu nr. 50 de concurs – Premiul I

Proiectul propune transformarea parcului într-o “Grădină a Someșului”, integrând râul în amenajarea propusă. Apa devine, astfel, o „axă ecologică”, un element transformator și atractor al parcului.

Printr-o zonificare complexă și ierarhizată, se propun patru “fâșii funcționale” cu grade diferite de utilizare și multiple scenarii posibile.

Proiectul pune în valoare cele două zone existente de acces prin crearea a două “porți” marcate subtil. Se apreciază descoperirea de noi posibilități de acces în zona de est și accesibilizarea zonei malului opus al râului.

Prin principii de dezvoltare sustenabilă, se propune o abordare ecologică care amplifică biodiversitatea spațiului și care creează zone echilibrate. S-a apreciat integrarea vegetației existente în soluția propusă și selectarea de specii locale, cu potențial mare de adaptabilitate la condițille pedostaționale și cu mentenanță redusă în timp. Prin crearea unei topografii noi, accentuată de prezența vegetației specifice, parcul devine “o lume într-o lume”, un loc protejat, intim, pe care îl redescoperi de fiecare dată când îl parcurgi.

Proiectul integrează în mod inteligent ambele maluri ale Someșului, continuând direcțiile masterplanului existent.

Proiectul folosește în mod abil un sistem de management al apelor pluviale, cu iazuri de retenție și filtre biologice. De asemenea soluția propune un sistem de inundare controlată a apelor Someșului, care poate avea potențial de generare a biodiversității zonei.

Elementele construite se integrează firesc și subtil în peisaj. Arhitectura este discretă, rafinată, reversibilă și deschisă către utilizări diverse.

Juriul apreciază in mod deosebit:

  • Propunerea unei noi identități pentru Parcul Feroviarilor, prin integrarea apei în peisaj și renaturalizarea malurilor Someșului.

  • Diversitatea și complexitatea soluțiilor propuse, la nivelul spațialității, al vegetației, al atmosferelor și al scenariilor de utilizare.

  • Rafinamentul și claritatea soluțiilor propuse, de la nivelul ansamblului la detalii.

Juriul recomandă recalibrarea topografiei terenului în zona de est a parcului, pentru a evita crearea unei bariere între parc și vecinătăți, regândirea relației cu noua dezvoltare imobiliară din sud și extinderea zonei de accesibilitate centrală, pentru a susține și evenimente cu public mai numeros.

Pentru a asigura fezabilitatea și funcționarea în timp a sistemului hidrologic propus, juriul recomandă realizarea unor studii tehnice aprofundate. De asemenea, recomandă promotorului concursului asigurarea unei mentenanțe specifice, capabile să realizeze menținerea atmosferei și a funcționalității “Grădinii Someșului”, așa cum este relevată în soluția propusă.

 

Proiectului cu nr. 63 de concurs – Premiul II

Juriul apreciază propunerea unei soluții clare și simple din punct de vedere funcțional, care presupune o flexibilitate mare în utilizarea parcului. Zonificarea pajiștii deschise în antiteză cu zonele dens plantate are un potențial deosebit. Pavilionul este poziționat strategic în zona de acces dinspre sud, adiacentă noii dezvoltări imobiliare, rezultând o zonificare favorabilă. Pentru pavilionul principal, proiectul propune o soluție adaptată la scara parcului.

Din punct de vedere peisager, a fost apreciat accentul pus pe raportul dintre zonele dens plantate cu masive de vegetație și zonele neplantate și atenția acordată sistematizării verticale. A fost apreciată configurația relativ circulară a aleii principale, integratoare a ansamblului, având mai de grabă o funcție simbolică, permițând totală libertate de mișcare în cadrul său. Direcția nord-sud a deschiderii cu punct terminus pe accesul generos la malul Someșului este tema majoră a proiectului, complementară cu configurația circulară a aleii principale.

Ideea de „common”- comun, comunitate, spațiu comunitar, liber, într-o relație cu Someșul, adecvată pentru evenimente diverse, la o scară mai amplă, precum și caracterul ușor adaptabil au fost apreciate în cadrul acestui proiect, a cărui temă strategică a avut la bază trei concepte cheie: flexibilitate, claritate, comunitate.

Pentru a răspunde complet temei concursului, juriul recomandă:

- reanalizarea configurației oblice a podului pietonal propus peste Someș;

- reconfigurarea structurii și compoziției vegetale, păstrând raportul plin-gol al soluției;

- rafinarea arhitecturii pavilionului;

- adaptarea accesului din zona bisericii și detalierea tuturor punctelor de acces în parc.

 

Proiectului cu nr. 58 de concurs – Premiul III

Juriul a apreciat funcționalitatea soluției care propune ierarhii clare ale căilor de circulație și ale spațiilor generate prin configurația vegetației, rezultând caractere diferite și structurări diferențiate ale acestora. Proiectul propune diferite posibilități de acces la malul Someșului, cu diferite atmosfere, predominând cea de pe latura nordică. De asemenea sunt ilustrate diferite scenarii de utilizare a spațiilor, inclusiv pe timp de noapte. Spațiile destinate jocului copiilor sunt generoase, iar pavilionul creează o zonă multifuncțională.

Din punct de vedere arhitectural, pavilionul este adaptat la scara locului, având o zonă intermediară exterioară, acoperită.

Vegetația structurează spații diferite, cu potențial de transformare ambientală, în fiecare anotimp. Topografia terenului este construită cu atenție, generând zone importante publice, de acces, precum cea din fața bisericii. Merită a fi amintită reutilizarea și reintegrarea platformei existente.

Atractorul principal este zona de contact generos cu malul Someșului, cu un potențial deosebit de polarizare socială.

Pentru optimizarea soluției propuse, juriul recomandă:

- verificarea oportunității podului rutier;

- întărirea accesului existent dinspre sud;

- reconfigurarea spațiului public în zona accesului dinspre biserică;

- studierea compoziției și a asocierilor vegetale din punct de vedere cromatic și volumetric;

- rafinarea pavilionului în relație armonioasă cu atmosfera parcului;

- îmbunătățirea confortului ambiental în zona definită ca atractor- accesul la malul Someșului.

Read more...

IMAGE ART S.R.L, birou de proiectare avand ca domeniu de activitate proiectarea de arhitectura, design si urbanism, cauta in vederea angajarii un arhitect/ arhitect stagiar care sa se alature echipei.

CERINTE:

-absolvent al studiilor de arhitectura
-experienta in domeniu
-cunoasterea avansata a programelor Archicad, Photoshop, Microsoft Office, programe de randare etc.
-cunoasterea normelor tehnice si juridice necesare procesului de proiectare
-cunoasterea limbii engleze
-capacitatea de a lucra si comunica cu beneficiarii si colaboratorii
-abilitati in luarea deciziilor, creativ, pasionat, talentat
-capacitatea de a lucrat atat singur cat si in echipa in toate fazele elaborarii unui proiect
-dispus la program prelungit (ocazional)
-dispus sa-si asume responsabilitati

Descrierea jobului

RESPONSABILITATI:
- conceptelor de proiecte
- studiilor de solutie
- studiilor de fezabilitate
- intocmirea proiectelor tehnice (DTAC, PTh, CS, DE): partea scrisa si partea desenata, liste de cantitati, fise tehnice etc.
- intocmirea documentaţiilor tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de construire

BENEFICII:
-dezvoltare profesionala intr-un mediu de arhitecti tineri, creativi si pasionati de meserie

Asteptam CV-urile d-voastra insotite de un portofoliu reprezentativ pe adresa de mail:
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Read more...

Te așteptăm în echipa noastră dacă:

 

Ø lucrezi in ARCHICAD

Ø ești motivat

Ø ești serios

Ø îți place să te autoperfecționezi

Ø ai o deosebită atenție la detalii

 

Noi te vom răsplăti cu:

Ø atmosferă de lucru plăcută

Ø aprecierea muncii depuse

Ø salariu fix + bonusuri de performanță

 

NU ezita să ne contactezi la numarul de telefon  0741-475-214 sau adresa de e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

Read more...

Biroul de arhitectură ARHIMAR angajează arhitect.
 
Cerinţe obligatorii:

 

  •  absolvent al studiilor de arhitectură;
  •  experienţă in proiectare minim 1 an;
  •  cunoaștere avansată a programului ArchiCAD;
  •  experienţă in elaborarea documentaţiilor pentru diferite faze de proiectare (CU, DTAC, PT, DDE);
  •  responsabil, creativ, pasionat;
  •  capacitatea de a lua decizii și de a lucra in cadrul unei echipe in toate fazele unui proiect.


 
CV-urile împreună cu portofoliile in format PDF se vor trimite pe adresa: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Read more...

Anunt

Cautam

ARHITECT CU DREPT DE SEMNATURA

sa se alature echipei noastre

Cerinte:

- studii superioare de specialitate finalizate (diploma

arhitect)

- experienta in proiectare

-cunostinte solide de proiectare si capacitatea de

eleborarea a documentatiilor specifice pentru diferite

faze de proiect(DTAC/PT/DE)

-cunostinte bune de operare : Archicad, Microsoft

office

-responsabilitate, seriozitate, creativitate,

-competente de lider si capacitate de a delega sarcini

Atributii:

- intocmirea documentatiilor specifice: parti

scrise si desenate pentru toate fazele de proiect,

in functie de specificul acestora:

arhitectura/restaurare/urbanism

-deplasari la locatiile care fac obiectul proiectarii,

pe raza municipiului Cluj Napoca si in tara

Descrierea firmei:

- firma cu activitate in domeniul arhitecturii,

membra a grupului de firme Campeador

- birou orientat spre performanta in domeniu

- echipa tanara

- conducere tanara

- mediu de dezvoltare profesionala

- gama variata de proiecte

Contact: I Manager: Ioan Larionesi I 0732/407583 I Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

Read more...

Societate comercială angajează ARHITECT CU DREPT DE SEMNATURA/ARHITECT STAGIAR

Cerinte:


- studii superioare de specialitate finalizate (diploma arhitect)
-cunostinte solide de proiectare si capacitatea de eleborarea a documentatiilor specifice pentru diferite faze de proiect(CU,SF/DALI/DTAC/PT/DE)
-experienta in elaborarea proiectelor de urbanism-fazele PUD si PUZ
-cunostinte bune de operare : Archicad/Autocad/Revit/Microsoft office
-responsabilitate, seriozitate, creativitate,
-competente de lider si capacitate de a delega sarcini
-intocmirire documentatii specifice:parti scrise si desenate pentru toate fazele de proiect, in functie de specificul acestuia-arhitectura /restaurare/urbanism
-urmarire de santier ,supravegherea desfasurarii lucrarilor de executie
-intelegerea si verificarea documentatiilor tehnico-economice aferente proiectelor elaborate
-deplasari la locatiile care fac obiectul proiectarii, atat in raza cat si inafara municipiului Cluj Napoca


Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați
tel:0740218456/0733516194

sau pe email la adresa: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. /Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

Read more...

ADP birou de arhitectură, cu sediul in Cluj-Napoca, caută, pentru angajare, arhitect sau arhitect stagiar (oferind indrumarea de stagiu).

Cunoașterea programului ArchiCAD este condiție obligatorie.

Îi rugăm pe cei interesați să ne trimită portofoliul și CV-ul pe adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. până în data de 2 martie 2018.

Read more...

ANUNŢ ANGAJARE ARHITECT

SC ARHI BEAST SRL caută în vederea angajării, pentru postul de arhitect stagiar, coleg(ă) pasionat(ă) și creativ(ă). Nu este necesară experienţa practică în domeniu. Viitorii colegi vor fi îndrumaţi de către un architect profesionist, cu experienţă îndelungată în proiectare.

Descrierea jobului

Firma asigura, prin politica ei, dezvoltarea candidatului de la nivel de arhitect stagiar, la nivel de arhitect cu drept de semnatură. Odată cu această dezvoltare vor creşte treptat responsabilităţile, responsabilităţi care vor consta în:

- deplasarea pe teren şi efectuarea măsurătorilor specifice, necesare în procesul de proiectare;
- realizarea conceptului și schiţarea soluţiei construcţiilor;
- coordonarea proiectului cu celelalte specialităţi;
- realizarea și detalierea proiectelor tehnice de arhitectură (atât piesele desenate cât și scrise);
- întocmirea dosarelor necesare obţinerii tuturor avizelor necesare;
- urmarire de şantier.

Read more...

Anunturi Angajare

Lista Completa a anunturilor de angajare poate fi conusltata accesand urmatorul LINK

« January 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
OARTRANSILVANIA

Login or Register

Pentru a accesa aceasta sectiune a siteului trebuie sa utilizati drept Username TNA-ul Dumneavoastra.
In cazul in care ati uitat parola, aceasta se poate reseta accesand linkul :
RECUPERARE PAROLA