A+ A A-

CONCURSULUI INTERNAȚIONAL DE SOLUȚII „REABILITAREA PEISAGERĂ ȘI REACTIVAREA PARCULUI FEROVIAR CLUJ NAPOCA”

COMUNICAT PRIVIND REZULTATELE JURIZĂRII

CONCURSULUI INTERNAȚIONAL DE SOLUȚII „REABILITAREA PEISAGERĂ ȘI REACTIVAREA PARCULUI FEROVIAR CLUJ NAPOCA”

 

În perioada 26 - 28 mai 2018 a avut loc jurizarea proiectelor înscrise la concursul internațional de soluții de arhitectură „Reabilitarea peisageră și reactivarea Parcului Feroviar Cluj Napoca”, competiție lansată oficial pe data de 4 aprilie 2018, organizată de Ordinul Arhitecților din România (OAR), promotor Municipiul Cluj-Napoca.

 

Marți, 29 mai 2018, ora 11:00, Casa de Cultură a Studenților Cluj-Napoca a găzduit în Sala Europa conferința de presă pentru anunțarea câștigătorilor.

 

Extras din Raportul Juriului

Declarația juriului

Din nou împreună, Ordinul Arhitecților din România și Primăria Municipiului Cluj-Napoca și-au unit eforturile pentru organizarea unui concurs menit să soluționeze una din problemele urbane importante ale orașului.

Provocarea a constat în atragerea unor concurenți interesați de tematica acestui concurs „REVITALIZAREA ȘI ACTIVAREA „PARCULUI FEROVIARILOR"” și în organizarea unei competiții cu o abordare integrată.

Organizarea unui concurs de soluții constituie punctul de plecare pentru revitalizarea unui spațiu urban, revitalizare care se dorește legată intrinsec de necesitățile și așteptările cetățenilor orașului.

Juriul și-a propus să selecteze și să ierarhizeze proiectele în funcție de calitatea și fezabilitatea propunerilor.

Jurizarea s-a bazat pe transparență și rigoare și a beneficiat de împărtășirea și de compararea punctelor de vedere generate de experiența și pregătirea profesională a membrilor juriului. Faptul că membrii juriului aparțin unor generații, naționalități, specialități și școli de gândire diferite a fost de natură să asigure o abordare complexă și integrată a procesului de jurizare.

În final am dori să adăugăm faptul că juriul apreciază atât deschiderea administrației publice locale pentru alegerea concursurilor de soluții în domeniul urbanismului, peisagisticii și al arhitecturii, cât și excelenta colaborare între OAR și Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

 

Concluzii finale și recomandări

Proiectului cu nr. 50 de concurs – Premiul I

Proiectul propune transformarea parcului într-o “Grădină a Someșului”, integrând râul în amenajarea propusă. Apa devine, astfel, o „axă ecologică”, un element transformator și atractor al parcului.

Printr-o zonificare complexă și ierarhizată, se propun patru “fâșii funcționale” cu grade diferite de utilizare și multiple scenarii posibile.

Proiectul pune în valoare cele două zone existente de acces prin crearea a două “porți” marcate subtil. Se apreciază descoperirea de noi posibilități de acces în zona de est și accesibilizarea zonei malului opus al râului.

Prin principii de dezvoltare sustenabilă, se propune o abordare ecologică care amplifică biodiversitatea spațiului și care creează zone echilibrate. S-a apreciat integrarea vegetației existente în soluția propusă și selectarea de specii locale, cu potențial mare de adaptabilitate la condițille pedostaționale și cu mentenanță redusă în timp. Prin crearea unei topografii noi, accentuată de prezența vegetației specifice, parcul devine “o lume într-o lume”, un loc protejat, intim, pe care îl redescoperi de fiecare dată când îl parcurgi.

Proiectul integrează în mod inteligent ambele maluri ale Someșului, continuând direcțiile masterplanului existent.

Proiectul folosește în mod abil un sistem de management al apelor pluviale, cu iazuri de retenție și filtre biologice. De asemenea soluția propune un sistem de inundare controlată a apelor Someșului, care poate avea potențial de generare a biodiversității zonei.

Elementele construite se integrează firesc și subtil în peisaj. Arhitectura este discretă, rafinată, reversibilă și deschisă către utilizări diverse.

Juriul apreciază in mod deosebit:

  • Propunerea unei noi identități pentru Parcul Feroviarilor, prin integrarea apei în peisaj și renaturalizarea malurilor Someșului.

  • Diversitatea și complexitatea soluțiilor propuse, la nivelul spațialității, al vegetației, al atmosferelor și al scenariilor de utilizare.

  • Rafinamentul și claritatea soluțiilor propuse, de la nivelul ansamblului la detalii.

Juriul recomandă recalibrarea topografiei terenului în zona de est a parcului, pentru a evita crearea unei bariere între parc și vecinătăți, regândirea relației cu noua dezvoltare imobiliară din sud și extinderea zonei de accesibilitate centrală, pentru a susține și evenimente cu public mai numeros.

Pentru a asigura fezabilitatea și funcționarea în timp a sistemului hidrologic propus, juriul recomandă realizarea unor studii tehnice aprofundate. De asemenea, recomandă promotorului concursului asigurarea unei mentenanțe specifice, capabile să realizeze menținerea atmosferei și a funcționalității “Grădinii Someșului”, așa cum este relevată în soluția propusă.

 

Proiectului cu nr. 63 de concurs – Premiul II

Juriul apreciază propunerea unei soluții clare și simple din punct de vedere funcțional, care presupune o flexibilitate mare în utilizarea parcului. Zonificarea pajiștii deschise în antiteză cu zonele dens plantate are un potențial deosebit. Pavilionul este poziționat strategic în zona de acces dinspre sud, adiacentă noii dezvoltări imobiliare, rezultând o zonificare favorabilă. Pentru pavilionul principal, proiectul propune o soluție adaptată la scara parcului.

Din punct de vedere peisager, a fost apreciat accentul pus pe raportul dintre zonele dens plantate cu masive de vegetație și zonele neplantate și atenția acordată sistematizării verticale. A fost apreciată configurația relativ circulară a aleii principale, integratoare a ansamblului, având mai de grabă o funcție simbolică, permițând totală libertate de mișcare în cadrul său. Direcția nord-sud a deschiderii cu punct terminus pe accesul generos la malul Someșului este tema majoră a proiectului, complementară cu configurația circulară a aleii principale.

Ideea de „common”- comun, comunitate, spațiu comunitar, liber, într-o relație cu Someșul, adecvată pentru evenimente diverse, la o scară mai amplă, precum și caracterul ușor adaptabil au fost apreciate în cadrul acestui proiect, a cărui temă strategică a avut la bază trei concepte cheie: flexibilitate, claritate, comunitate.

Pentru a răspunde complet temei concursului, juriul recomandă:

- reanalizarea configurației oblice a podului pietonal propus peste Someș;

- reconfigurarea structurii și compoziției vegetale, păstrând raportul plin-gol al soluției;

- rafinarea arhitecturii pavilionului;

- adaptarea accesului din zona bisericii și detalierea tuturor punctelor de acces în parc.

 

Proiectului cu nr. 58 de concurs – Premiul III

Juriul a apreciat funcționalitatea soluției care propune ierarhii clare ale căilor de circulație și ale spațiilor generate prin configurația vegetației, rezultând caractere diferite și structurări diferențiate ale acestora. Proiectul propune diferite posibilități de acces la malul Someșului, cu diferite atmosfere, predominând cea de pe latura nordică. De asemenea sunt ilustrate diferite scenarii de utilizare a spațiilor, inclusiv pe timp de noapte. Spațiile destinate jocului copiilor sunt generoase, iar pavilionul creează o zonă multifuncțională.

Din punct de vedere arhitectural, pavilionul este adaptat la scara locului, având o zonă intermediară exterioară, acoperită.

Vegetația structurează spații diferite, cu potențial de transformare ambientală, în fiecare anotimp. Topografia terenului este construită cu atenție, generând zone importante publice, de acces, precum cea din fața bisericii. Merită a fi amintită reutilizarea și reintegrarea platformei existente.

Atractorul principal este zona de contact generos cu malul Someșului, cu un potențial deosebit de polarizare socială.

Pentru optimizarea soluției propuse, juriul recomandă:

- verificarea oportunității podului rutier;

- întărirea accesului existent dinspre sud;

- reconfigurarea spațiului public în zona accesului dinspre biserică;

- studierea compoziției și a asocierilor vegetale din punct de vedere cromatic și volumetric;

- rafinarea pavilionului în relație armonioasă cu atmosfera parcului;

- îmbunătățirea confortului ambiental în zona definită ca atractor- accesul la malul Someșului.

În urma deliberărilor juriului a fost selectate proiectele câștigătoare și anume:

 

Premiul I – Proiect nr. 50 – SG2028 - ASIZA BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

Plansa 1 72dpiPlansa 2 72dpiPlansa 3 72dpi

Autori principali: arh. Vlad Sebastian Rusu, arh. Octav Silviu Olănescu, arh. Anamaria Olănescu, arh. Anda Gheorghe

Colaboratori specialităţi:

Structură - ing. Ovidiu Rusu

Peisagistică - ing. peis. Alexandru Cotoz, ing. hort. Valentin Sebastian Dan

Construcții hidrotehnice - ing. Monica Gheorghe

Proiectul propune transformarea parcului într-o “Grădină a Someșului”, integrând râul în amenajarea propusă. Apa devine, astfel, o „axă ecologică”, un element transformator și atractor al parcului.

Printr-o zonificare complexă și ierarhizată, se propun patru “fâșii funcționale” cu grade diferite de utilizare și multiple scenarii posibile.

Proiectul pune în valoare cele două zone existente de acces prin crearea a două “porți” marcate subtil. Se apreciază descoperirea de noi posibilități de acces în zona de est și accesibilizarea zonei malului opus al râului.” – aprecierea Juriului

 

Premiul II – Proiect nr. 63 – AM2018 - S.C. ATELIER MASS S.R.L.

AM2018 72 dpi Panel1AM2018 72 dpi Panel2AM2018 72 dpi Panel3

Autori principali: Atelier Mass, Metapolis, Ana Horhat

Juriul apreciază propunerea unei soluții clare și simple din punct de vedere funcțional, care presupune o flexibilitate mare în utilizarea parcului. Zonificarea pajiștii deschise în antiteză cu zonele dens plantate are un potențial deosebit. Pavilionul este poziționat strategic în zona de acces dinspre sud, adiacentă noii dezvoltări imobiliare, rezultând o zonificare favorabilă. Pentru pavilionul principal, proiectul propune o soluție adaptată la scara parcului.” – apreciera Juriului

 

Premiul III – Proiect nr. 58 – DP1212 - BIA Șerban Daniel Lucian / Daniel Șerban

parcul feroviarilorparcul feroviarilor2parcul feroviarilor3

Autori principali: Andrei Bacoșcă, Ruxandra Grigoraș, Lázár Csaba, Mădălina Perju, Daniel Șerban

Colaboratori specialităţi:

Diana Coța – peisagist

Juriul a apreciat funcționalitatea soluției care propune ierarhii clare ale căilor de circulație și ale spațiilor generate prin configurația vegetației, rezultând caractere diferite și structurări diferențiate ale acestora. Proiectul propune diferite posibilități de acces la malul Someșului, cu diferite atmosfere, predominând cea de pe latura nordică. De asemenea sunt ilustrate diferite scenarii de utilizare a spațiilor, inclusiv pe timp de noapte. Spațiile destinate jocului copiilor sunt generoase, iar pavilionul creează o zonă multifuncțională.” – aprecierea Juriului

 

Concursul a fost unul internațional, fiind invitate să participe colective de specialiști din România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană.

Scopul concursului a fost selectarea celei mai bune soluții în vederea reabilitării peisagere și reactivării Parcului Feroviar Cluj-Napoca, pentru atribuirea contractului de proiectare.

Câștigătorul concursului a obținut premiul cel mare reprezentat de valoarea estimată a contractului de proiectare în valoare de 555.450 RON, fără TVA. Pentru proiectul plasat pe locul doi se va oferi un premiu de 35.000 RON, iar pentru cel de-al treilea, de 20.000 RON.

Juriul concursului a fost alcătuit din specialiști cu mare experiență în domeniul lucrărilor de această anvergură, fiind cooptați experți în arhitectură, urbanism și peisagistică cu notorietate internațională:

 

Membri titulari:

Arh. José Mayoral Moratilla

Arh. Ligia Subțirică

Arh. Vlad Gaivoronski

Arh. Peisagist Vera Dobrescu

Arh. Cristi Borcan

 

Membri supleanți:

 

Arh. Anca Cioarec

Arh. Peisagist Alexandru Ciobota

 

Competiția se alătură unei serii de concursuri de arhitectură organizate de Ordinul Arhitecților din România alături de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de promotor, serie care a debutat în noiembrie 2016 cu concursul Turnul Celor Trei Vârste, urmat apoi de concursul Rethinking Someș. În plus, acestor două concursuri li se alătură și Concursul Ethno Park Cluj organizat în primăvara anului trecut de OAR, de această dată alături de Consiliul Județean Cluj.

 

După finalizarea acestui concurs urmează debutul unei noi competiții: Concurs de soluții Amenajare urbană str. Kogălniceanu, str. Universității și străzile adiacente.

Detaliile privind competiția, inclusiv calendarul și tema de concurs pot fi consultate pe site-ul OAR la următorul link:

https://www.oar.archi/ro/concursuri/parcul-feroviar-cluj-napoca

și în limba engleză:

https://www.oar.archi/en/concursuri/project-competition-parcul-feroviar-cluj-napoca

De asemenea vă invităm să urmăriți în continuare pentru anunțuri și știri privind concursul și pentru a accesa galeria completă cu proiectele câștigătoare pagina oficială de Facebook a Ordinului Arhitecților din România:

https://www.facebook.com/Ordinul-Arhitec%C8%9Bilor-din-Rom%C3%A2nia-448998975166345/

sau OAR Concursuri:

https://www.facebook.com/oar.concursuri/

 

___________________________

 

Contact de presă

 

Ordinul Arhitecților din România

t. (+4) 021 317 26 34

m. 0730.092.199

e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

w. www.oar.archi

fb. Ordinul Arhitecților din România

Anunturi Angajare

Lista Completa a anunturilor de angajare poate fi conusltata accesand urmatorul LINK

« January 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
OARTRANSILVANIA

Login or Register

Pentru a accesa aceasta sectiune a siteului trebuie sa utilizati drept Username TNA-ul Dumneavoastra.
In cazul in care ati uitat parola, aceasta se poate reseta accesand linkul :
RECUPERARE PAROLA