COVID-19 - Utilizarea înscrisurilor în formă electronică pentru comunicarea în format digital între

Dorim să venim în sprijinul colegilor noștri arhitecți, a beneficiarilor și a partenerilor ce ne ajută în procesul de avizare și autorizare.

În contextul măsurilor preventive legate de situația creată de noul COVID-19 si având în vedere necesitatea restricționării accesului persoanelor la punctele de lucru/sediile diverselor instituții, Guvernul a aprobat, printr-o ordonanță de urgență, măsuri care vor
permite utilizarea înscrisurilor în formă electronică pentru comunicarea în format digital între autoritățile și instituțiile statului si persoanele fizice/juridice.
  
În acest sens am solicitat tuturor  Instituțiilor și avizatorilor din județele Cluj, Sălaj și Bistrița adresele de email, metodele de plată (alternative față de plata la casierii, respectiv modulul de plată on-line de pe pagina de web a societății , internet banking, direct debit, PayPoint) precum și cerintele specifice privind formatul documentției, aplicarea semnăturii și parafei – semnatura electronică, format scanat și orice detalii pe care documentațiile trebuie să le includă în această nouă modalitate de colaborare.
 
Puteți consulta  toate răspunsurile primite. Vom actualiza informațiile pe măsură ce primim răspunsuri oficiale.
 

Hotarari Interne Filiala 2019

Cotizatii

Termenul de plata a cotizatiei reduse este 25 februarie, inclusiv.

Astfel, suma de plata este:

600 lei - arhitect cu drept de semnatura,

400 lei - conductor arhitect cu drept de semnatura.

300 lei - arhitect cu drept de semnatura suspendat la cerere.

Din data de 26 februarie cotizatia se plateste in cuantum intreg.

Termenul limită de plată a cotizației pentru anul în curs este 30 aprilie.

Astfel veti achita:

720 lei - arhitect cu drept de semnatura,

480 lei - conductor arhitect cu drept de semnatura,

360 lei -arhitect cu drept de semnatura suspendat la cerere,

200 lei - arhitect stagiar.

La secretariat, cotizatiile se pot plati de luni pana joi, ziua de vineri nefiind zi de program cu publicul.

Exista urmatoarele modalitati de plata a cotizatiilor :

Prin depunere

Se pot face depuneri numerar  in contul RO 78 INGB 0000 9999 0169 0023. (ING BANK)

La orice filiala PIRAEUS BANK, fara nici o taxa suplimentara, in contul OAR filiala Transilvania, Cluj -Napoca, ag Cipariu : RO 62 PIRB 1303 7210 5300 1000

Transfer bancar: - din orice banca prin ordin de plata in contul OAR filiala Transilvania deschis la ING Bank Cluj-Napoca, ag. Cipariu (costurile sunt de cca 2.51ron/ordin de plata/ functie de banca platitoare ; pentru cei care au cont in ING Bank transferul e gratuit): RO 78 INGB 0000 9999 0169 0023

Documente asigurare Risc Profesional

Stimați colegi,

Schimbarile legislative recente, cat si legislatia europeana impun necesitatea ca membrii OAR sa fie asigurati pentru riscul profesional.

Conform hotărârilor OAR, filiala Transilvania a încheiat începând cu data de 01 Iulie 2016 polițele de asigurare obligatorie pentru membrii sai, arhitecți și conductori arhitecți cu drept de semnătură care au cotizația la zi.

Cadrul legislativ

- LEGEA nr.177 din 2015 pentru modificarea si completarea  L10/1995 privind calitatea in constructii, in vigoare din data de 31.08.2015care introduce noi articole privind raspunderea profesionala a proiectantilor (anexa 1).

- DIRECTIVA 2006/123/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne care solicita caorice operator care presteaza servicii sa aiba o asigurare corespunzătoare de răspundere profesională  (anexa 2).

- LEGEAnr.184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

cu modificarile si completarile ulterioare – propuneri de modificare, completare propuse de catre OAR, inaintate catre MDRL in octombrie 2015 (anexa 3).

ATASAT aveti drafturile politei si decontului de prima

A+ A A-

Legislaţie

LEGI, ORDONANŢE, STASURI

Nr.

Nume document Domeniu de aplicare
 1.

Legea 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, modificată şi completată prin legea 43/2004

- Norme metodologice

Profesional
 2. Legea nr. 35/1994 privind taxa de timbru Profesional
 3. Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe (actualizata pana in aprilie 2011) Profesional
 4. Legea 350/2001, cu modificari si completari aduse de: Ordonanta nr. 69 din 13 august 2004; Legea nr. 289 din 7 iulie 2006; Ordonanta nr. 18 din 31 ianuarie 2007; Legea nr. 168 din 12 iunie 2007; Ordonanta nr. 27 din 27 august 2008; Ordonanta nr. 7 din din 11 februarie 2011 Amenajarea teritoriului şi urbanism
 5. Legea 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional secţiunea I – Retele de transport Amenajarea teritoriului naţional
 6. Legea 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional secţiunea a II-a  - Apa Amenajarea teritoriului naţional
 7. Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional secţiunea a III-a - Zone protejate Amenajarea teritoriului naţional
 8. Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi Amenajarea teritoriului naţional
 9. Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional secţiunea a V-a  - Zone de risc natural Amenajarea teritoriului naţional
10. Codul civil Urbanism
11. HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism; republicată în: MOF nr. 856 din 27 noiembrie 2002 Urbanism
12.  HG nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban  Urbanism
13. Regulamentul RUR din 26.09.2006 referitor la organizarea şi funcţionarea registrului Urbaniştilor din România, publicat în MOF nr. 853/18.10.2006  Profesional/Urbanism
14.  Regulamentul RUR din 26.09.2006 privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism, publicat în MOF nr. 853/18.10.2006  Profesional
15. Ordinul MLPAT 21/N/2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism" – Indicativ: GM-007-2000  Urbanism
16. Ordinul MLPAT 13/N/1999 pentru aprobarea reglementarilor tehnice “Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al  planului urbanistic general” – Indicativ: GP-O38-1999 Urbanism
17. Ordinul MLPAT 176/N/2000 pentru aprobarea reglementarilor tehnice “Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal” – Indicativ: GM-010-2000 Urbanism
18. Ordinul MLPAT 37/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic de detaliu" - Indicativ: GM-009-2000 Urbanism
19. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu toate modificarile, ultima modificare prin Ordonanta de urgenta nr. 85 din 5.10.2011. Normele metodologice aprobate prin Ordinul 839/2009 publicat in MOF nr. 797/23.11.2009 Construcţii
20. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; modificata de H.G. nr.498/2001, L. nr.587/2002 si L. nr. 123/2007. Construcţii
21. Legea nr. 114/1996 privind locuinţa Construcţii
22. OG nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii; aprobata cu modificari prin: L. nr.707/2001; ultima modificare 2012. Construcţii
23. OG nr.22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie Construcţii
24. HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii; ultima modificare in 2008. Construcţii
25. HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora; ultima modificare 2007. Construcţii
26. HG nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor; fara modificari. Construcţii
27. HG nr.62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General Construcţii
28. HG nr. 1179/2002 pentru aprobarea Structurii devizului general şi Metodologiei privind eleborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii Construcţii
29. Ordinul comun MFP 1013/6.06.2001 şi MLPAT 873/12.06.2001 pentru aprobarea documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţii publice de servicii  Construcţii
30. Ordinul ISC nr. 257/2005 privind aprobarea procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier Construcţii
31. Legea nr. 251/2001 privind administraţia publică locală publicata in MOF nr. 204/23 aprilie 2001 si republicata in MOF nr. 123/20 feb. 2007 Administraţie publică
32. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarului public publicata in MOF nr. 600/8 dec. 1999, republicata in MOF nr. 251/22 mar. 2004 si in MOF nr. 365/29 mai 2007 Administraţie publică
33. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia Administraţie publică
34. Legea fondului funciar nr. 18/1991 Proprietate funciară, cadastru şi publicitate imobiliară
35. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere Proprietate funciară, cadastru şi publicitate imobiliară
36. Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară Proprietate funciară, cadastru şi publicitate imobiliară
37. HG nr. 1210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – ANCPI Proprietate funciară, cadastru şi publicitate imobiliară
38. Ordinul nr. 897/798 din 2005 al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol Proprietate funciară, cadastru şi publicitate imobiliară
39. Legea nr. 45/1994 privind apărarea naţională a României Domenii complementare
40. Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OG 195/2005 privind protecţia mediului Domenii complementare
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
More in this category: « Studiul sectorial ACE

Anunturi Angajare

Lista Completa a anunturilor de angajare poate fi conusltata accesand urmatorul LINK

« January 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
OARTRANSILVANIA

Login or Register

Pentru a accesa aceasta sectiune a siteului trebuie sa utilizati drept Username TNA-ul Dumneavoastra.
In cazul in care ati uitat parola, aceasta se poate reseta accesand linkul :
RECUPERARE PAROLA