A+ A A-

INFORMARE cu privire la unele aspecte din activitatea profesiilor liberale europene

Va transmitem, alaturat, o Informare privind unele aspecte din activitatea profesiilor liberale europene.

Printre aspectele respective menționăm acțiuni ale Comisiei Europene pe linia dereglementării profesiilor liberale și reformarea acestora; înființarea de către Consiliul European al Profesiilor Liberale de noi Grupuri de lucru pe probleme de interes; oportunități de afaceri ale profesioniștilor liberali din Europa pe terțe piețe; preocupări ale profesiilor liberale din Marea Britanie pe linia adaptării lor la realitatea actuală și de viitor; reducerea veniturilor obținute de profesiile reglementate din Franța ca urmare a aplicării Legii Macron etc.

UNIUNEA APROFESIILOR LIBERALE DIN ROMÂNIA

INFORMARE

cu privire la unele aspecte din activitatea profesiilor liberale europene

 1. Comisia Europeană urmează un drum periculos cu privire la calificările profesionale

La data de 26 februarie 2016, Comisia Europeană a răspuns la o scrisoare a Președintelui inițiativei asistenților și tehnicienilor medicali din Croația Gordana Miskulin.

Scrisoarea în cauză este, în fapt, o plângere în numele asistenților medicali croați care și-au obținut diplomele înaintea datelor de referință menționate în Anexa a V-a a Directivei 2005/36/CE.

Comisia Europeană i-a informat că a decis să deschidă o anchetă europeană menită să clarifice politica autorităților croate cu privire la statutul asistenților medicali în cauză.

Consiliul European al Profesiilor Liberale -CEPLIS consideră răspunsul Comisiei Europene drept unul ce provoacă îngrijorare și reprezintă un atac direct la adresa tuturor profesiilor liberale, aducând în acest sens două argumente astfel:

  1. Scrisoarea nu menționează în nici un fel corpul profesional croat al asistenților medicali ca fiind un interlocutor prioritar, limitând contactele Comisiei Europene doar cu reprezentanții statului.
  2. În cazul în care cererea asistenților medicali va fi respinsă, întreaga activitate desfășurată în comun de către Consiliul European al Profesiilor Liberale -CEPLIS și Federația Europeană a Profesiei de Infirmier vizând crearea unui statut clar și unic pentru asistenții medicali cu descrierea clară a standardelor minime de calificare cerute ( 12 ani de formare profesională cu un număr de ani de specializare ) – va rămâne fără rezultat.

Având în vedere faptul că asistenții medicali din categoria de mai sus nu îndeplinesc aceste condiții, Comisia riscă să întărească viziunea cu privire la două categorii profesionale având aceeași denumire – asistenți medicali, fapt ce ar putea avea repercusiuni asupra siguranței pacienților și sănătății publice.

Lucrul pe care Consiliul European al Profesiilor Liberale -CEPLIS îl consideră ca fiind foarte grav este acela că instituția europeană a decis ca o problemă legată de un corp profesional este discutată cu reprezentanții statului și nu cu ai corpului în cauză reprezentând astfel un precedent periculos.

 1. Reformarea” profesiilor reglementate

La data de 18 mai 2016, Comisia Europeană va organiza o Conferință privind Reformarea profesiilor reglementate: rezultatele evaluării reciproce și direcțiile de acțiune ”.

Evenimentul se va concentra asupra activității desfășurate de statele membre ale Uniunii Europene pe parcursul ultimilor doi ani în direcția revizuirii reglementărilor lor naționale și asupra a ceea ce ele își propun în termenii reformei reglementării.

Părțile interesate, inclusiv autoritățile competente și organizațiile profesionale vor discuta despre evaluarea reciprocă a profesiilor reglementate, rezultatele sale și planurile de acțiune naționale cu accent pe reglementarea depășită și disproporționată.

Părțile interesate vor avea, de asemenea, posibilitatea de a discuta măsurile ce urmează a fi avute în vedere pentru a îmbunătăți accesul în profesiile liberale și care au fost deja anunțate de Comisia Europeană în cadrul Strategiei Pieței Interne adoptată în luna octombrie 2015.

Evenimentul are ca scop, printre altele, să obțină sprijin pentru inițiativa Comisiei Europene și să evidențieze importanța și impactul economic al profesiilor liberale din Europa.

Vor fi, de asemenea, prezentate pentru prima dată noi studii de caz, precum și rezultatele recentului raport al Uniunii Europene privind profesiile reglementate care vor fi discutate în prezența unor experți din domeniul economic.

Întrucât problema este deosebit de importantă pentru profesiile liberale, vă vom informa cu privire la rezultatele Conferinței.

 1. Înființarea în cadrul Consiliului European al Profesiilor Liberale – CEPLIS

a unui număr de două Grupuri de lucru referitoare la Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț și Investiții, precum și la implementarea Directivei Calificărilor Profesionale

La ultima ședință din data de 21 ianuarie 2016, Biroul Executiv al Consiliului European al Profesiilor Liberale -CEPLIS a hotărât înființarea a două Grupuri de lucru, astfel:

  1. Grupul de lucru privind Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț și Investiții la propunerea Uniunii Profesionale din Spania

Acest parteneriat este, în fapt, un acord care se negociază în prezent între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. El poate deveni o sursă pentru oportunități importante de dezvoltare economică, dar prezintă, în același timp, numeroase zone gri și incertitudini.

Conform aprecierilor Consiliului European al Profesiilor Liberale – CEPLIS, Parteneriatul va avea consecințe importante pentru sectorul socio-economic al profesiilor liberale.

Ca urmare, Biroul Executiv al CEPLIS a decis să desfășoare o intensă activitate de lobby pe lângă negociatorii Uniunii Europene pentru a se asigura că interesele profesiilor liberale vor fi luate în considerare și, în special cele referitoare la valorile etice și deontologice, precum și la drepturile clienților și pacienților.

Grupul de lucru va fi prezidat de către un reprezentant al Uniunii Profesionale din Spania, iar propunerile pentru constituirea Grupului vor trebui transmise până la data de 1 aprilie 2016.

  1. Grupul de lucru privind monitorizarea implementării Directivei referitoare la Recunoașterea Reciprocă a Calificărilor Profesionale

Biroul Executiv al Consiliului European al Profesiilor Liberale – CEPLIS consideră că Directiva privind Recunoașterea Reciprocă a Calificărilor Profesionale modernizată , care a intrat în vigoare la începutul acestui an, are un impact major asupra activității și viitorului profesiilor liberale europene.

Ca urmare, acesta a decis înființarea unui Grup de lucru condus de către SIMONE ZERAH, Vicepreședinte al CEPLIS, care să monitorizeze implementarea Directivei de mai sus și, în special, prevederile sale referitoare la Cadrele Comune de Formare ( instrumentul cu ponderea cea mai mare din Directivă ), care permit statelor membre să decidă asupra unui set comun de cunoștințe, abilități și competențe necesare pentru o anumită profesie.

Acest nou regim de recunoaștere reciprocă are ca scop să introducă o mai mare automatizare în recunoașterea calificărilor acoperită până în prezent de sistemul general, precum și a celor privind specializările din profesiile sectoriale” , care nu beneficiază de libera circulație în toate statele Uniunii Europene.

În acest context, CEPLIS intenționează să joace un rol important atât în domeniul lobby-ului cât și la nivel informațional

Grupul de lucru de mai sus are ca scop să-i ajute pe profesioniștii liberali di diverse profesii, cărora li se aplică Directiva, să înțeleagă procesul, să comunice cu guvernele la nivel național și să pregătească propuneri pentru Cadrele Comune de Formare.

Obiectivele principale ale Grupului de lucru se referă la analizarea modului de transpunere a Directivei în cele 28 de state membre, la elaborarea unei liste a profesiilor care doresc să propună Cadre Comune de Formare și să explice procesul de elaborare a acestor Cadre.

Totodată, Grupul de lucru va întocmi o listă cu membrii Grupurilor de lucru la nivel național, nominalizate la nivel de minister pentru fiecare profesie și care intenționează să propună un Cadru Comun de Formare.

CEPLIS solicită membrilor săi să nominalizeze reprezentanți care să facă parte din Grupul de lucru menționat, inclusiv UPLR.

 1. Rolul profesioniștilor liberali în promovarea ideii “ fabricat în Italia “

Recent, a avut loc la sediul Parlamentului European din Bruxelles, Conferința Camerelor de Comerț Italiene din străinătate la care a fost invitat să participe GAETANO STELLA, Prim-Vicepreședinte al Consiliului European al Profesiilor Liberale-CEPLIS și Președinte al Confederației Profesiilor Liberale din Italia -ConfProfessioni.

Cu acest prilej, GAETANO STELLA a avut o intervenție în cadrul căreia a prezentat măsurile adoptate, recent, de către Guvernul italian în domeniul profesiilor liberale, în special cu privire la cadrul legal referitor la stabilitatea și competitivitatea companiilor profesionale pe piețele internaționale.

Totodată, GAETANO STELLA a evidențiat importanța activității de cercetare în procesul de internaționalizare, care s-a derulat cu sprijinul Fondului European pentru Studiile Profesionale. Astfel, el a declarat că “…Deschiderea fondurilor structurale europene pentru profesiile liberale reprezintă un pas crucial pentru economia italiană care va putea să sprijine astfel creșterea, organizarea și compoziția studiilor profesionale, care îi vor ajuta pe profesioniștii italieni să devină mai competitivi pe o piață internațională integrată, complexă și populată cu entități economice “.

GAETANO STELLA a încurajat pe profesioniștii liberali și companiile din Italia să promoveze produsele fabricate în această țară subliniind că “… profesioniștii liberali au tot ceea ce le trebuie pentru a promova antreprenoriatul și a îmbunătăți prezența întreprinderilor mici și mijlocii pe piețe, în special prin facilitarea explorărilor economice ale noilor idei și încurajarea creării de noi afaceri, inclusiv prin incubatoarele de afaceri “.

În final, GAETANO STELLA a precizat că o mai mare competitivitate și eficiență a serviciilor profesionale va contribui, în mod semnificativ, la îmbunătățirea competitivității industriale a țării și promovarea sloganului “ Fabricat în Italia “.

 1. Simpozion: “ Viitorul reglementării profesionale: sprijinirea inovării și protecția publicului “

Autoritatea pentru Standarde Profesioanle din Marea Britanie a organizat la începutul lunii martie a.c., la Societatea Regală din Londra un simpozion cu tema:

Viitorul Profesiilor Liberale: Sprijinirea Inovării și Protecția Publicului “.

La simpozion a participat și Directorul General al Consiliului European al Profesiilor Liberale – CEPLIS, Dr. THEODOROS KOUTROUBAS.

Tema simpozionului s-a referit la regândirea și îmbunătățirea reglementării profesiilor din domeniul sănătății care, în pofida creșterii în transparență, guvernanță și implicare publică se confruntă încă cu dificultăți în realizarea unei coordonări adecvate și viziuni coerente cu privire la furnizarea serviciilor medicale în Marea Britanie.

Totodată, cele peste 20 de agenții de reglementare care supraveghează domeniul sanitar nu reușesc să-și exercite atribuțiile din cauza lipsei unui sistem de control global bazat pe un set de principii.

În cadrul actualului sistem, reglementarea este încă un instrument al legii, subiect al deciziilor parlamentare și resurselor legislative, care o mențin adesea în afara tendințelor sale normale de evoluție, dificil de schimbat și ineficient.

Ca urmare, există amenințarea că actualul sistem “ nu va mai putea sprijini viitoarele schimbări dacă nu va fi adaptat, cât mai curând posibil, la evoluțiile din sectorul profesiilor liberale “.

Deși reglementatorii consideră că sistemul de îngrijiri de sănătate trebuie reglementat de legislatori și agențiile de reglementare, printre participanții la simpozion a existat opinia generală că a sosit timpul ca profesioniștii din domeniul îngrijirilor de sănătate să fie implicați într-o măsură mai mare în cadrul sistemului de reglementare și să li se permită să-și adapteze activitatea la evoluțiile din sectorul de sănătate ( noi tehnologii, noi servicii, relația profesionist-pacient, costuri etc. ) și să se bucure de o anumită flexibilitate care să răspundă situațiilor specifice.

Totodată, a fost subliniat faptul că aceste schimbări pot fi făcute în conformitate cu standardele etice existente.

Pentru îmbunătățirea actualelor reglementări este necesară reconsiderarea relației profesionist-pacient, care trebuie întărită și care să facă din pacienți o parte a soluției, precum și partener în procesul său de vindecare.

Totodată, s-a subliniat necesitatea îmbunătățirii schimbului de informații între diferitele corpuri profesionale cu privire la pacienții lor comuni, precum și o mai bună colaborare între îngrijirile de sănătate primare și cele secundare, precum și între serviciile de sănătate și serviciile sociale.

6) Reducerea veniturilor pentru profesiile regelementate din Franța

Diferitele decrete adoptate în contextul “ Legii Macron “, inclusiv cele referitoare la profesiile reglementate au fost publicate în Jurnalul Oficial al Republicii Franceze.

Notarii, executorii judecătorești și funcționarii din instanțele de judecată vor fi afectați în mod special de implementarea acestor decrete, care vor intra în vigoare la începutul lunii mai a.c., având în vedere că punctul principal al legii îl reprezintă reducerea tarifelor practicate de acești profesioniști liberali.

Noua scară a tarifelor va fi conform lui EMMANUEL MACRON- Ministrul Economiei și JEAN-JACQUES URVOAS- Ministrul Justiției “ … mai corectă, mai clară și mai inteligibilă “.

Funcționarii de la Curțile de Comerț vor pierde 5% din câștig, iar notarii și executorii judecătorești 2,5%.

Dacă în prezent, atribuția privind modificarea tarifelor era exercitată de către Cancelaria Departamentului de Justiție, în prezent ea este dată în competența Autorității pentru Concurență, care vor fi actualizate și revizuite la un interval de 2 ani. Cu toate acestea, Autoritatea de Concurență dispune de o prevedere tranzitorie care-i permite să facă modificări până în anul 2018 cu o marjă de mai mult sau mai puțin de 10%, în funcție de natura actului.

În practică, aceste decizii vor avea un impact mai mare cu privire la achiziționarea de proprietăți la prețuri scăzute în timp ce taxele aferente vor fi obiectul unui preț plafonat la 10%. Cât privește proprietatea cu valoare ridicată,

impactul va fi mai scăzut.

O inovație importantă se referă la introducerea de “ reduceri ” pentru orice act mai mare de 150.000 de EURO. Notarilor li se va permite, daca doresc, să acorde reduceri de până la 10% clienților lor cu condiția ca această favoare să fie acordată tuturor clienților biroului notarial respectiv.

Reforma Macron mai stabilește noi standarde pentru instalarea notarilor deoarece a fost elaborată o hartă a Franței ce indică zonele unde birourile notariale pot fi stabilite.

Criteriile pentru aceste noi standarde depind de veniturile obținute de către birourile care funcționează deja și de nivelul activității economice a zonei în care notarul își desfășoară activitatea.

Ministrul E. Macron argumentează faptul că acest aspect va permite tinerilor notari să înființeze birouri în viitor.

7) Noul Birou Executiv al Uniunii Naționale a Profesiilor Liberale din Franța – UNAPL

Adunarea Generală a Uniunii Naționale a Profesiilor Liberale-UNAPL care a avut loc la sfârșitul lunii februarie 2016 la Paris a ales pentru un mandat de 3 ani pe membrii Biroului Național al UNAPL.

Noul Birou condus pentru un al doilea mandat de MICHEL CHASSANG, fost Președinte al Confederației Uniunilor Medicale, are doi vicepreședinți și anume:

 1. MICHEL PICON, reprezentând familia “ tehnică și mediu înconjurător
 2. ERIC OZUX, reprezentând familia “ juridică “.

8) Consultare publică cu privire la instituirea unui Registru de Transparență obligatoriu

 

În scopul creșterii transparenței, Comisia Europeană și responsabilii Uniunii Europene cu îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor, pe care să-l facă să funcționeze, solicită tuturor părților interesate propuneri și opinii referitoare la performanțele actualului Registru de Transparență pentru organizații și persoane individuale autoangajate care lucrează la elaborarea politicilor Uniunii Europene și implementarea acestora.

Comisia Europeană intenționează să îmbunătățească actualul Registru de Transparență care reprezintă un instrument pus în practică de către Parlamentul European și Comisia Europeană pentru a a face lumină în cadrul activităților de lobby.

În acest context, Comisia Europeană intenționează să creeze o schemă obligatorie care să acopere Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană însăși.

Consultarea publică se concentrează asupra a două obiective, astfel:

 1. Colectarea punctelor de vedere cu privire la funcționarea actualului Registru de Transparență;
 2. Să primească propuneri pentru schițarea viitorului regim de înregistrare obligatoriu.
« November 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
OARTRANSILVANIA

Login or Register

Pentru a accesa aceasta sectiune a siteului trebuie sa utilizati drept Username TNA-ul Dumneavoastra.
In cazul in care ati uitat parola, aceasta se poate reseta accesand linkul :
RECUPERARE PAROLA